Základní informace

 

OBECNÍ ÚŘAD ŘÍDKÝ
 Řídký čp. 25
570 01 Litomyšl
mobil: 602 265 017
info@obecridky.cz
 
Elektronická podatelna
 
Úřední hodiny: ST  17°° - 19°° hod
 
 
 
 
 
Složení zastupitelstva:
 
Starosta   Jan Šafránek  mobil: 602 265 017
Místostarosta Ing. Pavlína Karpíšková mobil: 602 201 018
Předseda finančního výboru Pavel Mlejnek  
Předseda kontrolního výboru Václav Soukup  
ZO Martin Klejch  
ZO Jozef Čulák  
ZO Ladislav Beneš  
 
 
 
Z v e ř e j ň o v a n é   i n f o r m a c e
 
 
Úplný oficiální název povinného subjektu: OBEC ŘÍDKÝ
Důvod a způsob založení povinného subjektu: SAMOSPRÁVA OBCE
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
 č.ú. 30623591/0100
IČO:  00 57 96 29
 
 
 
Místo a způsob, jak získat příslušné informace:

Poštou nebo osobně v kanceláři obecního úřadu.

Kde lze podat žádosti či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí:

Poštou nebo osobně v kanceláři obecního úřadu

 
Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu:

Odvolání lze podat písemně nebo ústně do protokolu v kanceláři obecního úřadu ve lhůtě třiceti dnů ode dne, který následuje po jeho doručení.