Úřední deska

Záměr prodeje odděleného obecního pozemku v k.ú. Řídký

Vyvěšeno: od 26. 11. 2021 do 15. 12. 2021
Název dokumentu Formát Velikost

Oznámení o zveřejnění návrhu rozpočtu na rok 2022 a střednědobého výhledu - Mikroregion Litomyšlsko

Vyvěšeno: od 22. 11. 2021 do 8. 12. 2021
Název dokumentu Formát Velikost

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Ministerstvo zemědělství - kůrovec

Vyvěšeno: od 15. 9. 2021 do 31. 12. 2022
Název dokumentu Formát Velikost

Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem k 1.8.2021

Vyvěšeno: od 19. 8. 2021 do 31. 12. 2021
Název dokumentu Formát Velikost