Úřední deska

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce dne 15.12.2022

Vyvěšeno: od 6. 12. 2022 do 15. 12. 2022
Název dokumentu Formát Velikost

Veřejná vyhláška - Zveřejnění návrhu územního plánu obce Řídký

Vyvěšeno: od 25. 11. 2022 do 10. 1. 2023
Název dokumentu Formát Velikost

Stavební povolení - Úprava meliorací a vsakovací vegetační pásy - D35 Džbánov - Litomyšl

Vyvěšeno: od 22. 11. 2022 do 8. 12. 2022
Název dokumentu Formát Velikost

Informace o počtu a sídle volebních okrsků v obci Řídký - Volba prezidenta České republiky

Vyvěšeno: od 19. 11. 2022 do 28. 1. 2023
Název dokumentu Formát Velikost

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Ministerstvo zemědělství - kůrovec

Vyvěšeno: od 4. 11. 2022 do 31. 12. 2023
Název dokumentu Formát Velikost

Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem k 1.8.2022

Vyvěšeno: od 30. 8. 2022 do 31. 1. 2023
Název dokumentu Formát Velikost