Úřední deska

Veřejná vyhláška - Přechodná úprava provozu na silnici I. třídy č.35 úsek Hrušová - Řídký - ZMĚNA TERMÍNU

Vyvěšeno: od 11. 6. 2021 do 28. 6. 2021
Název dokumentu Formát Velikost

Nařízení Města Litomyšl o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov

Vyvěšeno: od 4. 5. 2021 do 31. 10. 2021
Název dokumentu Formát Velikost

Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem k 1.2.2021

Vyvěšeno: od 25. 2. 2021 do 31. 8. 2021
Název dokumentu Formát Velikost

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Ministerstvo zemědělství - lesy

Vyvěšeno: od 29. 7. 2020 do 31. 12. 2022
Název dokumentu Formát Velikost