Úřední deska

Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Řídký

Vyvěšeno: od 24. 9. 2022 do 10. 10. 2022
Název dokumentu Formát Velikost

Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení - úprava meliorací D35 Džbánov-Litomyšl

Vyvěšeno: od 12. 9. 2022 do 14. 10. 2022
Název dokumentu Formát Velikost

Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem k 1.8.2022

Vyvěšeno: od 30. 8. 2022 do 31. 1. 2023
Název dokumentu Formát Velikost

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Ministerstvo zemědělství - kůrovec

Vyvěšeno: od 15. 9. 2021 do 31. 12. 2022
Název dokumentu Formát Velikost