Aktuálně

Od pondělí 26. října 2020 bude ve veřejné autobusové dopravě zahájen letní provoz a to do odvolání.

 

V reakci na Vládou přijaté krizové opatření ze dne 21. října 2020 dojde na území Pardubického kraje k omezení autobusové dopravy.

Od pondělí 26.října 2020 bude ve veřejné autobusové dopravě zahájen letní provoz a to do odvolání.

 Vzhledem k nejasnosti termínu ukončení těchto opatření, bude platnost jízdních řádů preventivně stanovena do 12.12.2020.

Ukončení letního provozu předpokládáme k termínu opětovného nástupu žáků do škol.

 

Jízdní řády budou po jejich schválení dopravním úřadem k dispozici na veřejných portálech jako je např. IDOS. Aktuálně platné jízdní řády můžete nalézt po zadání čísla linky mj. také na adrese: http://portal.idos.cz/Search.aspx?mi=2&c=7

 

 

Při setkávání s cizími musíme nosit roušky v autě i na ulici

 

I přes již přijatá opatření proti šíření covid-19 denně přibývá pozitivně testovaných a nemocných osob. V 9 krajích ČR, kam patří i Pardubický, se nemoc šíří komunitně, a vláda proto s účinností od středy 21. října přistoupila k dalšímu kroku. Od tohoto data pro občany platí povinnost nosit roušku v zastavěných plochách města a obcí, pokud se v tomto prostoru setkají alespoň dvě osoby, které nepatří do stejné rodiny. V praxi to znamená, že v městech a obcích se při kontaktu s cizí osobou musí nosit roušky, v přírodě toto opatření neplatí.

Roušku či jinou formu zakrytí úst a nosu nově musí mít také lidé, kteří spolu cestují jedním autem, pokud se nejedná o členy rodiny.

Omezení železniční dopravy v Pardubickém kraji v období od 19. října do 1. listopadu 2020

 

V úseku Vysoké Mýto město - Litomyšl v pracovní dny všechny vlaky zrušeny

 

Nakládání s odpadem od občanů pozitivně testovaných na Covid-19 nebo umístěných do karantény

Veškerý odpad (včetně roušek a kapesníků) uložte do plastového pytle na odpady o minimální tloušťce 0,2 mm. Po naplnění pytel pevně zavažte, na povrchu ošetřete desinfekčním prostředkem a uložte do  popelnice. 

Občané v karanténě nebo v domácím léčení mají  přechodně přestat využívat systému tříděného sběru a všechen odpad ukládat do popelnice na směsný odpad. Tříděný sběr prochází třídičkami a berou jej do rukou zaměstnanci těchto zařízení. Komunální odpad je v této době z většiny pálen v zařízení na energetické využití a riziko přenosu nákazy z tohoto zdroje je minimální.

 

Stanovisko praktických lékařů ke koronaviru

V souvislosti s probíhající pandemií Vám oznamujeme, že na základě platných doporučení budeme s platností od 16.3.2020 až do odvolání v ordinacích praktických lékařů ošetřovat pouze pacienty s akutními problémy, a to až na základě předchozí telefonické domluvy.

Všechny objednané kontroly /posudkové, pracovně-lékařské, preventivní i plánované/ se tímto ruší a ruší se i odběry krve. Vzhledem k tomu, že veškerá plánovaná operativa v nemocnicích je zrušena, odkládají se i předoperační vyšetření. Zkráceny budou dle potřeb ordinací i ordinační hodiny.

V případě, že v ordinaci nebude mít personál dostatek ochranných pomůcek, je nucen ordinaci zcela uzavřít, a to až do dodání nových ochranných pomůcek.

Veškerá komunikace bude probíhat vzdáleně buď elektronickou formou /e-neschopenky, e-recepty, email/, nebo po telefonu.

Pokud vlastníte roušku, tak si ji před vstupem do prostor polikliniky nasaďte.

Tímto opatřením se snažíme chránit Vás, naše klienty, a také zdravotníky.

Osoby, na které se vztahuje karanténa a mají zároveň klinické příznaky (kašel, horečka, dušnost), nechť z domova kontaktují přímo hygienickou stanici nebo linku 112.

Děkujeme za pochopení a respektovaní nastalé situace.

 

Provoz oční ordinace je zachován pro zdravé pacienty, respektujte prosím objednací časy, abyste minimalizovali kontakt s ostatními pacienty v čekárně.

Neurologická ambulance bude fungovat v omezeném rozsahu.

Provoz lékárny zachován.

 

Potřebné kontakty:

MUDr. Karel Pávek     461 614 425    ordinacepavek-sestra@seznam.cz

MUDr. Irena Přichystalová  461 614 634  prichystalova.sestra@seznam.cz

MUDr. David Večeřa                   461 614 878

MUDr. Jarmila Jindrová              461 611 277

MUDr. Renata Rotscheinová      461 614 421   renata.rot@lit.cz

Oční ambulance                         461 614 513

Neulogická ambulance               461 614 560    ambulance@neurosanatio.cz

 

Vaši praktičtí lékaři